தொடர்பில் இருங்கள்

நிர்வாக அலுவலகம்:

திரிகரண யோகா அறக்கட்டளை,
36, இ பி காலனி, டிவிஎஸ் நகர், கோயம்புத்தூர் - 641 025
கைபேசி : (0) 94871 71717; 99440 92440
தொலைபேசி : +91 422- 2403304
Website : www.ttm.org.in
மின்னஞ்சல் : yogisriji@ttm.org.in / yogisriji09@gmail.com


TTM மையங்கள்:

36, இ பி காலனி, டி.வி.எஸ் நகர், கோயம்புத்தூர் - 641 025


வெளியீடுகள்:

புத்தகத்தின் பெயர்: A WONDER IN SCIENCE (தமிழ்)
ஆசிரியர்: யோகி ஸ்ரீஜி
வெளியீட்டு தேதி: 12 மார்ச் 2010
வெளியீட்டின் பெயர்: DHINA PUBLICATIONS
36, ஈபி காலனி, டி.வி.எஸ் நகர்,
கோயம்புத்தூர் - 641 025

புத்தகத்தின் பெயர்: WISDOM LIGHT (ஆங்கிலம்)
ஆசிரியர்: யோகி ஸ்ரீஜி
வெளியீட்டு தேதி: 12 மார்ச் 2014
வெளியீட்டின் பெயர்: திரிகரண யோகா அறக்கட்டளை,
36, ஈபி காலனி, டி.வி.எஸ் நகர்,
கோயம்புத்தூர் - 641 025

Top